Personvern

Personvern
Vi i bestemor.no er glade for at du besøker oss på nettet og viser interesse for det vi kan tilby. Det er viktig for oss å beskytte dine personlige data, og vi vil gjerne at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider. Skjerming av privatlivet i forbindelse med behandling av personopplysninger ligger oss på hjertet, og sikring av slike opplysninger er innarbeidet i våre forretningsrutiner. Vi behandler personopplysninger som innhentes ved besøk på våre nettsider, i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser i det landet der de som behandler personopplysningene holder til. Vår personvernpolitikk retter seg for øvrig etter bestemor.nos gjeldende retningslinjer for personvern. Bestemor.nos websider kan imidlertid inneholde lenker til andre annonsører, som ikke nødvendigvis er omfattet av denne personvernerklæringen.

Innhenting og behandling av personlige data
Når du besøker våre nettsider, lagrer nettserveren vår rutinemessig IP-adressen som internettleverandøren har gitt deg, nettsiden du besøker oss fra, hvilke nettsider du er innom, dato for besøket og hvor lenge besøket varer. Personopplysninger blir bare lagret når du selv gir oss disse, for eksempel i forbindelse med registrering, spørreundersøkelser, konkurranser eller gjennomføring av kontrakter.

Bruk og videreformidling. Formålsbegrensning
De personlige data bestemor.no får av deg, brukes kun til teknisk administrasjon av nettsidene våre, kundeadministrasjon, produktundersøkelser og markedsføring. Dette skjer dessuten bare i den utstrekning det er nødvendig.

Videreformidling av personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter skjer bare etter rettslig pålegg i hvert enkelt land. Våre medarbeidere, agenturer og forhandlere har taushetsplikt.

Frivillig
Vi vil gjerne bruke personopplysningene til å informere deg om våre produkter og ytelser og eventuelt spørre hva du synes om disse. Deltakelsen i slike aktiviteter er selvsagt frivillig. Dersom du ikke ønsker denne typen henvendelser, kan du når som helst melde fra til oss, og da vil vi sperre dine personlige data. Nærmere opplysninger om dette finner du på nettsidene våre.

Social Plugins
Bestemor.no benytter såkalte Social Plugins (heretter knapper) fra sosiale nettverk Facebook, Twitter og Google+.
Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene som standard deaktivert, dvs. at de ikke sender data til de aktuelle sosiale nettverkene uten din medvirkning. Før du kan bruke knappene, må du aktivere dem ved å klikke på dem. Knappen forblir aktiv helt til du deaktiverer den igjen eller sletter informasjonskapslene (jfr. „Informasjonskapsler“). Etter aktiveringen etableres det en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle sosiale nettverket. Deretter overføres knappens innhold fra det sosiale nettverket direkte til nettleseren din, som integrerer det i nettsiden.
Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på omfanget av dataene som de sosiale nettverkene samler inn ved hjelp av knappene. Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og de sosiale nettverkenes videre behandling og bruk av dataene samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter i den sammenheng for å beskytte privatsfæren, fremgår av de sosiale nettverkenes personvernopplysninger. Etter at du har aktivert en knapp, kan det aktuelle sosiale nettverket allerede samle inn data, uavhengig av om du samhandler med knappen. Når du er logget inn på et sosialt nettverk, kan nettverket tilordne brukerkontoen din besøket på dette nettstedet.
Dersom du er medlem av et sosialt nettverk og ikke vil at nettverket skal koble innsamlede data sammen med lagrede medlemsdata når du besøker nettsidene våre, må du logge deg ut av det aktuelle sosiale nettverket før du aktiverer knappene.

Informasjonskapsler
Bestemor.no bruker informasjonskapsler for å følge opp de besøkendes ønsker og være i stand til å utforme nettsidene mest mulig i pakt med dette. Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud. Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du – for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang.- har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *ikke godta informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Dette er nærmere beskrevet i veiledningen til nettleserprodusenten. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger i tilbudene våre.
Dersom du ikke vil at bestemor.no skal samle inn og analysere informasjon om besøket ditt, kan du når som helst reservere deg mot dette (Opt-Out).
Til den tekniske gjennomføringen laster du ned en reservasjonskapsel (Opt-Out Cookie) i nettleseren din. Den har kun til formål å tilkjennegi at du reserverer deg mot informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at reservasjonskapselen av tekniske grunner bare gjelder for den nettleseren hvor den ble lastet ned. Dersom du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttenhet, må du reservere deg på nytt.

Sikkerhet
Ved hjelp av tekniske og administrative sikkerhetstiltak gjør bestemor.no sitt aller ytterste for å sikre at de personopplysningene vi forvalter, ikke ødelegges, går tapt eller blir manipulert, og at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Våre sikkerhetstiltak er i stadig forbedring innenfor rammen av den teknologiske utvikling.

Rett til innsyn
I samsvar med gjeldende regelverk vil bestemor.no på anmodning snarest mulig gi deg eller din representant skriftlig informasjon om eventuelle filer med personlige data som er lagret hos oss. Er du registrert som bruker, kan du selv se personopplysningene og eventuelt rette eller slette dem. Skulle vi tross våre anstrengelser for oppdatering og datariktighet likevel ha lagret uriktige opplysninger, vil disse bli rettet etter anmodning fra deg.