Vandel

Vandelsattest eller politiattest som det nå heter, er noe vi som organisasjonen bestemor.no ikke har lov til å innhente eller kreve. Personvernet står meget sterkt i dag og ekstra sterkt nå etter innføring av nye personvernsregler (GDPR) i 2018. Det er lovregulert når og hvordan ordningen med politiattest/vandelsattest skal håndheves. Ved bruk av politiregisteret til utstedelse […]