FAQs

Vandelsattest / politiattest

Vandelsattest eller politiattest som det nå heter, er noe vi som organisasjonen bestemor.no ikke har lov til å innhente eller kreve. Personvernet står meget sterkt i dag og ekstra sterkt nå etter innføring av nye personvernsregler (GDPR) i 2018.

Det er lovregulert når og hvordan ordningen med politiattest/vandelsattest skal håndheves. Ved bruk av politiregisteret til utstedelse av politiattest skal dette alltid være hjemlet i lov. Videre er det lovbestemt hvilke opplysninger som skal tas med og hva som skal utelates i de spesifikke tilfeller. Dersom behovet ikke er hjemlet i lov skal det heller ikke gis ut politiattest, selv om personen selv ønsker dette. For at politiet skal ta en søknad om politiattest til følge skal det i en del tilfeller legges ved en bekreftelse fra den som har behov for politiattesten. Det er ingen hjemmel som gir oss mulighet til å kreve en slik attest, slik er loven pr. i dag.

Når dette er sagt, så ber vi alle dere om å gjøre egne undersøkelser og vurderingen før dere gjør avtaler med personer dere får kontakt med her.

Kommentarer