FAQs

Rapportere en profil

For å rapportere en profil, klikk knappen “Rapporter profil”.

Du sendes nå til et rapporteringsskjema, her fyller du inn grunn for rapportering og skriver inn kontrollkoden.

Trykk så “rapporter profil”.

I feltet “Link til profilen som rapporteres” trenger du ikke endre noe, dette fylles inn automatisk.

 

Kommentarer